Våre prosjekter

Ny flott bolig på Sola.

Utgraving byggegrop, stikkledninger VA, legging av takvann og drensledninger, singling, avretting og komprimering, tilbakefylling med drenerende masser, komplett opparbeidelse av uteområde, landskapsutforming, dansk elvesingel, sedum, ferdigplen, diverse belplanting.

Klikk på bilder under for å forstørre/galleri visning.