Våre prosjekter

Grunnarbeider mm for nytt verkstedbygg 3400 m2 for Randaberg Group.

Masseutskifting, vann og avløp, peling, meisling, klargjøring for ringmurer, klargjøring for fundamenter, vei, asfaltering, støyskjerm, løsteinsmurer.

Klikk på bilder under for å forstørre/galleri visning.