Våre prosjekter

Takk for oppdraget til både byggherre og Faber Bygg AS.

Grunnarbeid for hytte, anneks, grillplass og hagearealer mm. Flotte uterom. Fundamentering, drenering, natursteinstrapper, natursteinsmurer (Rennesøy stein), kulestein, gangstier, solla jord.

Klikk på bilder under for å forstørre/galleri visning.