Våre prosjekter

Grunnarbeid ny garasje, rehab eksist bolig og utomhusarbeid.

Utgraving og meisling for ny garasje, senking av innvendig gulv, vann og avløpsledninger, rehabilitering, natursteinsmurer Randøystein, betongheller 40×40, slukrist, Aco Drain Rist, granitt trapp, granitt kantstein, skiferlagt trapp ved inngang, masseutskifting gårdsrom, ferdigplen, reasfaltering.

Klikk på bilder under for å forstørre/galleri visning.