Våre prosjekter

Grunnarbeider for ny enebolig. Utfordrende tilkomst. Kveldsarbeid pga. trafikkavvikling Madlaveien

Takk for oppdraget Byggmester Egil Knudsen AS!

Masseforflytting, opparbeidelse boligtomt, utomhusarbeider m.m., vann og avløpsledninger, tilbakeføring av terreng mot Madlaveien, finraking, såing av “blomstereng”.

Klikk på bilder under for å forstørre/galleri visning.