Våre prosjekter

Se eksempler på prosjekter vi har utført og bli inspirert!

Tjenester

Vi som entreprenør tar oppdrag innen grunn- og terrengarbeider, landskapsutforming, gartnertjenester, løing av natursteinsmurer, opparbeidelse og utgraving av bolig- og næringstomter, etablering og rehabilitering vann og avløp, parkeringsplasser, gang- og sykkelveier, kabelgrøfter, asfaltering, drenering, riving og miljøsanering av bygninger, park- og uteanlegg m.m.

Autorisert firma

Her finner du et bredt utvalg av våre utførte og pågående prosjekter. Arbeider utføres for privatpersoner, utbyggere, totalentreprenører, offentlige etater og andre gode kunder.

Kolnes Maskin AS innehar sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven som søker, prosjekterende utførende aktør i tiltaksklasse 1 og 2.