Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er Kolnes Maskin AS / Org. nr.: 981 108 094

Formål

Kolnes Maskin må registrere noen personopplysninger for å kunne følge opp kundeforholdet. Dette omfatter kontaktinformasjon som navn, adresse, mailadresse, telefonnummer. Dette benytter vi for å administrere henvendelser som sendes til oss via kontaktskjema på nettsiden.

Vi vil kun samle inn og bruke de personopplysninger som er nødvendige. Videre er det å gi brukeren informasjon gjennom hjemmesiden og markedsføringshenvendelser, samt statistikkformål. Kontaktinformasjonen kan benyttes til henvendelser i forbindelse med markedsføringsøyemed. Kontaktinformasjon vil ikke benyttes til automatiske nyhetsbrev/reklame.

Rettslig grunnlag for databehandling

Det sentrale punkt er om en person kan identifiseres på bakgrunn av opplysningene. Omfanget av registrerte personopplysninger skal ikke være større enn nødvendig. Vår nettside samler inn, bruker og lagrer personopplysninger om sine kunder. Det rettslige grunnlaget finnes i GDPR artikkel 6 – 1a om samtykke fra den registrerte. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger.

Hvilke personopplysninger som behandles:

Navn, adresse, telefonnummer og e-post, eventuelt de opplysningene som bruker har oppgitt.

Hvordan personopplysningene innhentes

Vi lagrer de personopplysningene kunden har avgitt på våre nettsider eller i annen kontakt på mail eller telefon. 

Frivillighet

Det er ikke mulig å bli kunde hos Kolnes Maskin uten å gi fra seg et minimum av personopplysninger (navn, mobilnr og epost), da dette er informasjon som brukes for å identifisere våre kunder, og for å kunne fakturere.

Bruk av nettkapsler/cookies og annen internett-teknologi

Les mer om informasjonskapsler her.

Rettigheter

Alle har krav på grunnleggende informasjon om personopplysninger som behandles i forbindelse med besøk og bruk av våre nettsider. Slik informasjon er gitt i erklæringen her. Alle har krav på innsyn i egne opplysninger som behandles i forbindelse med besøk og bruk av www.kolnesmaskin.no, samt krav på at uriktige, eller ufullstendige opplysninger vi ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Sikring av opplysninger

Databehandler har- og er kontraktuelt forpliktet til å ivareta nødvendige sikringstiltak av opplysninger som følger av Norske- og EU/EØS regler om personvern.

Kontaktinformasjon.

Har du spørsmål rundt våre rutiner for personvern, innsyn, retting eller sletting kan du ta kontakt med oss på post@kolnesmaskin.no