Våre prosjekter

Etablering av nytt lagerområde på 19 mål for Norsea. Riving og miljøsanering av driftsbygning, 2 stk bolighus og garasje

Vegetasjonsrydding, utgraving og avtrauing av jord og etablering av jordvoll, etablering av anleggsvei, utlegging av av pukk og bærelag, graving av kabelgrøfter, graving av drensgrøfter og samlekummer, boring og sprenging.

Klikk på bilder under for å forstørre/galleri visning.