Øvre Strandgate 59, Gamle Stavanger

Øvre Strandgate 59, Gamle Stavanger

Øvre Strandgate 59 et meget spennende prosjekt i Gamle Stavanger

Byggeår : 1841 av Henrik Henriksen

Riksantikvaren har vert sterkt innvolvert i prosjektet for å ivareta stilen og kulturminner i Gamle Stavanger

Alltid kjekt med litt utfordringer for løsninger og tilkomst av maskiner, utstyr og materiell

Utomhusarbeider, utførelse i god gammel Stavanger stil

Utgraving og generelt grunnarbeid samt VA for nytt tilbygg

Masseutskifting av utvendig areal

Opparbeidelse av nytt areal i nivå

Bruddskifer lagt

Natursteinsmurer av Stavanger fyllitt

Natursteinstrapper av Randøy stein

Ferdigplen

Takk for et spennende prosjekt og takk for oppdraget både til byggherre og tiltakshaver