Finnestadveien, Randaberg

Finnestadveien, Randaberg

Etablering av nytt lagerområde på 19 mål for Norsea

Riving og miljøsanering av driftsbygning, 2 stk bolighus og garasje

Vegetasjonsrydding

Utgraving og avtrauing av jord og etablering av jordvoll

Etablering av anleggsvei

Utlegging av av pukk og bærelag

Graving av kabelgrøfter

Graving av drensgrøfter og samlekummer

Boring og sprenging