Visteveien boligfelt, Viste Randaberg

Visteveien boligfelt, Viste Randaberg

Vegetasjonsrydding

Riving og miljøsanering

Stikking

Tomteutgraving

Vann og avløpsarbeider

Bunnledninger

Grusing og komprimering

Klart for betong

Omfylling av drenerende masser

Arondering av uteområde

Opparbeidelse av vei og gårdsrom

Løing av natursteinsmur

Setting av kantstein

Asfaltering

Lekeplass

Lekeapparat

m.m. 🙂