Valmueveien, Stokka Stavanger

Valmueveien, Stokka Stavanger

Landskapsutforming

Diverse grunnarbeid

Opparbeidelse av uteområde

Løing av natursteinsmurer Randøy Stein

Legging av brostein

Setting av kantstein

Rullesteinsbed

Planting av tre

m.m.