Tungenesveien 40, Randaberg

Tungenesveien 40, Randaberg

Grunnarbeid for nytt kjølelager 1000m2

Kunde Einar Hanasand

Trefelling/rydding

Masseutskifting

Omlegging av vann og avløp