Sjursholmen, Søgne Kristiansand

Sjursholmen, Søgne Kristiansand

Et spennende prosjekt på sørlandet

Opparbeidelse hyttetomt

Utgraving

Landskapsutforming i spennende varianter

Løing av natursteinsmurer

Løing av natursteinstrapper

Sprengningsarbeid

Basseng