Røyneberg Gård, Sola

Røyneberg Gård, Sola

Ny flott bolig på Sola

Utgraving byggegrop

Stikkledninger VA

Legging av takvann og drensledninger

Singling, avretting og komprimering

Tilbakefylling med drenerende masser

Komplett opparbeidelse av uteområde

Landskapsutforming

Dansk elvesingel

Sedum

Ferdigplen

Diverse belplanting

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]