Risnesveien Naturstein

Risnesveien Naturstein

Arbeid utført:

Utgraving for fundament natursteinmur

Løing av mur, Randøystein

Støping av murens topp for 100% resultat og stabilitet