Ragnhildsgaten, Stavanger

Ragnhildsgaten, Stavanger

Grunnarbeider for ny enebolig

Utfordrende tilkomst

Kveldsarbeid pga. trafikkavvikling Madlaveien

Masseforflytting

Opparbeidelse boligtomt

Utomhusarbeider m.m.

 Vann og avløpsledninger

Tilbakeføring av terreng mot Madlaveien

Finraking

Såing av “blomstereng”

Takk for oppdraget Byggmester Egil Knudsen AS