Notarmen, Tananger Sola

Notarmen, Tananger Sola

Grunnarbeid

Masseutskifting

Kantstein med fals granitt

Dreneringsrist

Komprimering og avretting

Asfaltering