Nedre Stokkavei 95, Stokka Stavanger

Nedre Stokkavei 95, Stokka Stavanger

Masseutskifting

Fjerning av vegetasjon

Meisling av trapper

Ny drenering

Isolering grunnmur

Etablering av ny husdrenskum og ny stoppekran

Etablering av uteområde

Betongtrapper

Punktfundamenter for terrasse

Blockleys marktegl

Betongheller

Granitt kantstein

Slukrister

Ferdigplen