Miljøstasjon, avfallsanlegg

Miljøstasjon, avfallsanlegg

 Hjalmar Johansensgate

Utgraving av grop for containere

Heising og montering

Tilbakefylling og avretting

Asfaltering/belegningsstein

Setting av kantstein

Flettverksgjerde

Ferdigstilling i.h.t universell utforming