Lassakroken, Stokka Stavanger

Lassakroken, Stokka Stavanger

Grunnarbeid ny garasje, rehab eksist bolig og utomhusarbeid

Utgraving og meisling for ny garasje

Senking av innvendig gulv

Vann og avløpsledninger, rehabilitering

Natursteinsmurer Randøystein

Betongheller 40×40

Slukrist

Aco Drain Rist

Granitt trapp

Granitt kantstein

Skiferlagt trapp ved inngang

Masseutskifting gårdsrom

Ferdigplen

Reasfaltering