Kyrkjeveien, Randaberg

Kyrkjeveien, Randaberg

Natursteinsmur

Randøystein

Håndstein

Maskinstein

Støpt topp

Et meget flott resultat