Kveinveien Mariero

Kveinveien Mariero

For oppdragsgiver er eiendommen opparbeidet fra start til slutt.

Riving og sanering av gammel bolig

Rydding av eiendom tre busker o.l.

Prosjektering av vann og avløp – stikkledninger

Utgraving tomt

Grunnarbeid klar for betongfag

Landskapsutforming

Ferdigstilling av utomhusarbeider plen m.m.

Setting av kantstein

Løing av natursteinsmur

 SONY DSC