Husaberget boliger, Mariero, pågående 2015/2016

Husaberget boliger, Mariero, pågående 2015/2016

Riving av gammel løe og boliger

Miljøsanering

Rydding av vegetasjon

Utgraving tomter og garasjeanlegg

Masseutskifting

Opparbeidelse av vann og avløp

Opparbeidelse av vei

Landskapsutforming

HMS i fokus

Prosjektfase