Hjelmelandsgata, Stavanger

Hjelmelandsgata, Stavanger

Dreneringsjobb

Ny drensledning

Ny takvannsledning

Husdrenskum

Bakkekran

Stake/spylekum

Belegningsstein

Asfaltering

Rekkverk Støpejern rehab

Rehabilitering inngangstrapp skifer

Nye utvendige trapper med tilbakeføring av skifertrinn og platting samt gammelt smidd rekkverk.