Harestadveien 77, Randaberg Group

Harestadveien 77, Randaberg Group

Grunnarbeider mm for nytt verkstedbygg 3400 m2 for Randaberg Group

Masseutskifting

Vann og avløp

Peling

Meisling

Klargjøring for ringmurer

Klargjøring for fundamenter

Vei

Asfaltering

Støyskjerm

Løsteinsmurer