Forberedelser modulbarnehage, Tasta Stavanger

Forberedelser modulbarnehage, Tasta Stavanger

Forberedelser modulbarnehage på Tasta

Cat M316D Hjulmaskin og Cat 312D, perfekt maskinvalg til jobben