Blålyngveien, Dusavik Stavanger

Blålyngveien, Dusavik Stavanger

Utgraving byggegrop for ny enebolig

Oppgrusing og avretting klart for betong

Graving av stikkledningsgrøft

Utomhus arondering