Åmøyveien, Austre Åmøy

Åmøyveien, Austre Åmøy

Grunnarbeid for hytte, anneks, grillplass og hagearealer mm

Flotte uterom

Fundamentering

Drenering

Natursteinstrapper

Natursteinsmurer (Rennesøy stein)

Kulestein

Gangstier

Solla jord

Takk for oppdraget til både byggherre og Faber Bygg AS